Oroszlán

Oroszlán

Az önérvényesítés, öntudatra ébredés és szétáradó erők kiterjedése szélesebb körben.

Uralkodó bolygója: Nap

Eleme: tűz

Minősége: fix

Temperamentuma: kolerikus

Archetípusa: a király

Évszaka: az érett gyümölcs pompája

Központi törekvése: ebben a jegyben bontakozik ki legnagyszerűbben az élet. Öntudatosság, másokat magával ragadó életöröm, nagyvonalúság (amiben szeret is sütkérezni). Ért a nagyszabású tervekhez és szervezéshez.

Cselekedete: magabiztosan, optimistán, határozottan cselekszik. Erős az önbizalma. Öntetszelgő lehet, nagyzási mániára hajlamos, énközpontú.

Gondolkodása: teremtő intelligencia, erős meggyőződések, vitalitás és optimizmus jellemzi. Elnagyolhatja a dolgokat, felületesebb, nem szereti a kritikát.

Érzései: szívélyes, nagyvonalú, életvidám, szereti érezni a fontosságát. Függhet mások dicséretétől. 

Tanulási feladata: magabiztosság, belső tekintély, függetlenség kifejlesztése. Önkifejezés, a személyiség kibontakoztatása.

Foglalkozási területei: olyan tevékenységek és szakmák, amelyek öntudatot és vállalkozási kedvet igényelnek. Az irányítói és a teremtő, kreatív adottságai megélése, az értékek és a luxus iránti vonzalma is előtérbe kerülhetnek.

Mindezek a jellemvonások azoknál is jelen lehetnek, akiknek az ascendensük vagy a Holdjuk áll ebben a jegyben. Az adott ember pontos személyiségelemzéséhez a születési képlet szükséges.