,

Nyilas

 Eleme: tűz.

Temperamentuma: kolerikus.

Minősége: mozgékony.

Uralkodó bolygója: Jupiter.

Archetípusa: a főpap.

Törekvése:  igazságosság és ideálok.

Eszményképei: a nagy evangélisták és a hírhozók.

Évszaka: az advent, amely a fény születéséhez vezet el az év legrövidebb napján.

Cselekedete: méltóságteljes, nyitott a világra, könnyen inspirálja és motiválja magát. Nemes meggyőződésből cselekszik. Hajlamos lehet a fennhéjázásra, és nagyon ügyel a külsőségekre.

Gondolkodása: a nagyszabású tervek, távoli célok felé hajlik. Törekszik a magasabb képzettségre és világképre. Fanatikusabb meggyőződései lehetnek, úgy érzi, mindig neki van igaza.

Érzései: emelkedett érzések hatják át, nagyon tud lelkesedni. Szabadságigénye van, amely a párkapcsolatban is mozgásteret igényel. Túlzottan érzékeny a kritikára, önkényes is lehet.