December 6. A Neptunusz előre indul

2023. december 6-án a Halakban járó Neptunusz bolygó előre indul. Június 20 óta volt hátráló, retrográd mozgásban. A Neptunusz a határokat feloldó alapelv. A képzelőerő, a megérzések és az ideálképek is hozzátartoznak. Az elmúlt időszakban a belső világunk, az álmaink, és az illúziókkal való szembenézés is előtérbe került. Érzékenyebbek és bizonytalanabbak lehettünk. A Halakra jellemzőTovább olvasom


December 4. A Vénusz a Skorpióba lép

2023. december 4-én a Vénusz bolygó a Skorpió jegyébe lép. December 29-ig lesz itt. A szerelem, a társas kapcsolatok és a szépség bolygója a víz elemű Skorpióban mély érzelmű és szenvedélyes.  A harmónia és egyensúly helyett gyakran a szélsőségek jellemzik. Szereti irányítani a partnerét, szuggesztív és birtoklásra hajlamos. Érzéki, és nem ismer tabukat.  Misztikus ésTovább olvasom


December 1. A Merkúr a Bakba lép

2023. december 1-én a Merkúr bolygó a Bak jegyébe lép. 2024. február 5-ig marad itt. Hosszabb tartózkodása során december 13-án hátráló (retrográd) mozgásba kezd, és 23-án visszatér a Nyilas jegyébe is. Onnan csak január 14-én lép újra a Bakba. A kommunikáció, gondolkodás és hírközlés bolygója a föld elemű Bakban következetes, realitásra irányuló és céltudatos. Módszeres,Tovább olvasom


November 27. Telihold az Ikrekben

2023. november 27-én Telihold lesz az Ikrek jegyében. 10 óra 16 perckor pontosodik be. A kommunikatív és nyitott Ikrek Telihold a Nyilasban lévő Nap és Mars bolygó együttállásával lesz majd szemben, amely aktivitást és impulzivitást hoz az érzéseinkben. Ingerlékenyebbek is lehetünk, és erősebben igényeljük, hogy kifejezzük a gondolatainkat és a vágyainkat. A Telihold Szaturnusz bolygóval való feszültTovább olvasom


November 24. A Mars a Nyilasba lép

November 24-én a Mars bolygó a Nyilas jegyébe lép. 2024. január 4-ig lesz itt. A tetterő, aktivitás és kezdeményezés bolygója a tüzes elemű Nyilasban lendületes, tevékeny és lelkes.  A magasabb célok és a nemes, humánus eszmék motiválják. Fontosak számára az erkölcsi és filozófiai ideák. Szereti a kihívásokat, optimista és magabiztos. Cselekedetben igényli az önállóságot ésTovább olvasom


November 13. Újhold a Skorpióban

2023. november 13-án Újhold lesz a Skorpió jegyében. 10 óra 27 perckor pontosodik be. Az Újholdat a Mars bolygóval való együttállása intenzívebbé és határozottabbá  teszi. Erős késztetést érzünk arra, hogy lelkünk és érzelmeink mélységeit kutassuk. Fokozódik az aktivitásunk és a kezdeményező készségünk. Ugyanakkor indulatosabbak és robbanékonyak lehetünk. Váratlan felismeréseink is lehetnek, és nagy erőt kapunk most,Tovább olvasom


November 10. A Merkúr a Nyilasba lép

2023. november 10-én a Merkúr bolygó a Nyilas jegyébe lép. December 1-ig lesz ott. A kommunikáció, a gondolkodás és a hírközlés bolygója a tüzes elemű Nyilasban lelkes, idealista és a magasabb távlatok felé törekszik. Nagy az igazságérzete, hite és meggyőző ereje. Nyitott a világra, filozófikus típus, és több minden iránt érdeklődik. A dolgok értelmének megtalálása, aTovább olvasom


November 8. A Vénusz a Mérlegbe lép

2023. november 8-án a Vénusz bolygó a Mérleg jegyébe lép, és december 4-ig lesz itt. A szerelem, a társas kapcsolatok és a szépség bolygója a levegő elemű Mérlegnek az uralkodója, és a rá jellemző tulajdonságok többnyire tisztán érvényesülnek. Az egyenértékű társat keresi. Harmonikus kapcsolatot teremt, amiben az alkalmazkodóképessége és a romantikus vonásai segítik. Finom lelkületTovább olvasom


November 4. A Szaturnusz előreindul

2023. november 4-én indul előre a Szaturnusz bolygó, amely a Halak jegyében volt hátráló (retrográd) mozgásban június 17-e óta. A szilárd struktúrákat, a kitartást és a felelősségvállalást is jelölő Szaturnusz a Halak jegyében elsősorban a spirituális hiedelmekkel és az illúziókkal szembesít. A beleérző képesség, az odaadás és a mély érzelmek is előtérbe kerülnek. A hátráló időszakban lelassulást és korlátozástTovább olvasom


Október 28. Telihold a Bikában

2023. október 28-án Telihold lesz a Bika jegyében. Budapesti idő szerint 22 óra 24 perckor pontosodik be. Részleges holdfogyatkozás kíséri, amely a változások és átalakulások időszakát is jelzi. A Bika Telihold nemcsak a Skorpió Nappal, hanem a Mars és Merkúr bolygókkal is szemben fog állni. Ez intenzívebbé és feszültebbé teszi az érzelmi aktivitásunkat, mentális energiákat és a tetterőnket.Tovább olvasom


Október 22. A Merkúr a Skorpió lép

2023. október 22-én a Merkúr bolygó a Skorpió jegyébe lép, és november 10-ig lesz ott. A gondolkodás, kommunikáció és hírközlés bolygója a víz elemű Skorpióban intenzív, mély és a titkok, rejtett dolgok felé irányuló. Éles értelmű, következetes és célratörő. Utánajár mindennek az utolsó részletig. Beszéde szenvedélyes, nagy meggyőző erővel rendelkezik, amellyel másokat könnyen tud befolyásolni. SzélsőségesTovább olvasom


Október 14. Újhold a Mérlegben

2023. október 14-én Újhold lesz a Mérleg jegyében, amely budapesti idő szerint 19 óra 55 perckor pontosodik be. Napfogyatkozás kíséri, és ez intenzívebb, transzformatív energiákkal jár. A Mérlegben létrejövő Újhold az együttműködés és a harmónia megteremtését hozza fókuszba a kapcsolatainkban. Az Újhold a szintén Mérlegben járó Leszálló Holdcsomóponttal is együtt fog állni, ezért olyan régiTovább olvasom


Október 12. A Mars a Skorpióba lép

2023. október 12-én a Mars bolygó a Skorpió jegyébe lép, és november 24-ig lesz itt. A tetterő, az aktivitás és az önérvényesítés bolygója a víz elemű Skorpióban nagy lelkierőket tud mozgósítani, hogy rejtett céljait elérje. Kitartó, következetes és céltudatos. Szenvedélyesen áll a dolgokhoz, karizmatikus és intenzív. Problematikája, hogy személyes hatalma kibontakoztatására törekedhet, úgy, hogy ezáltalTovább olvasom


Október 11. A Plútó előre indul

2023. október 11-én előre indul a Bakban járó Plútó bolygó, és 2024. január 20-ig marad itt. Június 11 óta volt hátráló (retrográd) mozgásban a transzformáció és hatalom bolygója.  Ebben a hosszú időszakban újra megvizsgálhattuk életünkben a felelősségvállalással, a célokkal és a hivatással kapcsolatos kérdéseket, valamint azt, hogy mit és milyen irányba érdemes átalakítani. Szembesülhettünk azokkalTovább olvasom


Október 9. A Vénusz a Szűzbe lép

2023. október 9-én a Vénusz bolygó a Szűz jegyébe lép, és ott lesz november 8-ig. A szerelem, harmónia és társas kapcsolatok bolygója a hátráló mozgása miatt jóval hosszabb ideig (június 5 óta) tartózkodott az Oroszlán jegyében. Itt az öntudatosság, a kreativitás, a nagyvonalúság és a megbecsülés voltak előtérben. Újraértékelhettük, hogy állunk ezekhez, és a kapcsolatainkbanTovább olvasom


Október 5. A Merkúr a Mérlegbe lép

2023. október 5-én a Merkúr bolygó a Mérleg jegyébe lép, és ott lesz október 22-ig. A kommunikáció, a gondolkodás és hírközlés bolygója a hátráló mozgása miatt hosszabb ideig (július 28 óta) a föld elemű Szűz jegyben járt. Itt a gyakorlatiasság, praktikusság, valamint a mindennapok rendje és rutinja voltak a fókuszban. A levegő elemű Mérlegben aTovább olvasom


Szeptember 29. Telihold a Kosban

2023. szeptember 29-én Telihold lesz a Kos jegyében, amely 11 óra 57 perckor pontosodik be budapesti idő szerint. A kezdeményező és spontán Kos Hold lendületet és bátorságot hoz az érzelemvilágunkba. Intenzívebbek leszünk, jobban törekszünk érvényesíteni önmagunkat és a vágyainkat, míg a Holddal szemben álló Mérleg Nap a másikra, a kapcsolatra és annak harmóniájára irányul.  MivelTovább olvasom


Szeptember 23. Őszi napéjegyenlőség

2023. szeptember 23-án lép a Nap a Mérleg jegyébe budapesti idő szerint reggel 8 óra 50 perckor, mely a csillagászati ősz kezdete. Ez egyben az őszi napéjegyenlőség ideje, amikor a Nap  90 fok magasan van az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú. A levegő elemű Mérleg jegy az egyensúly ideje a természetben, törekvéseTovább olvasom


Szeptember 15. A Merkúr előre indul

2023. szeptember 15-én este indul előre a kommunikáció, a hírközlés és a gondolkodás bolygója a reális és praktikus Szűz jegyében. Augusztus 24 óta volt hátráló (retrográd) mozgásban. Ebben az időszakban megtapasztalhattuk, hogy a gondolkodásunkban és kommunikációnkban vannak-e túlzott kritikus vagy körülményességre hajló minták. Terveinket és céljainkat gyakorlatiasabban alapozhattuk meg. Az ilyenkor gyakrabban előforduló félreértések ésTovább olvasom


Szeptember 15. Újhold a Szűzben

2023. szeptember 15-én Újhold lesz a Szűz jegyében, amely hajnali 3 óra 40-kor pontosodik be budapesti idő szerint. Ennek energiáját már szeptember 14-én is érezhetjük. A gyakorlatias és körültekintő Szűz Újhold a bepontosulás képletének 2-es életházába esik, amely az erőforrásainkat és a biztonságérzetünket hozza előtérbe. Az anyagi javainkat, az értékeinket és a képességeinket. Itt érdemesTovább olvasom