Bak

Bak

A földi javakon, az anyagon való uralom, és annak természetében lévő akadályok, nehézségek leküzdése.

Uralkodó bolygója: Szaturnusz

Eleme: föld

Minősége: kardinális

Temperamentuma: melankolikus

Archetípusa: a pátriárka, a remete

Évszaka: a tiszta, hideg tél

Központi törekvése: türelemmel, állhatatosan dolgoznak azon, hogy egy nagy feladatot kötelességtudóan vigyenek végbe. A rend, a struktúra és a normák is fontosak számára.

Cselekedete: a megfogható eredmények érdeklik, tetterős, következetes, megbízható. Örömtelen kötelességteljesítő lehet, mereven ragaszkodhat a rég bevált mintákhoz.

Gondolkodása: tisztán, okosan, precízen méri fel a dolgokat. Gyakorlatiasság, koncentráltság jellemzi. Bevált gondolati minták jellemezhetik.

Érzései: megbízható, elővigyázatos, tisztán le tudja határolni magát. Komolyan veszi az érzéseket. Túlzottan tartózkodó, hűvös és zárkózott is lehet.