Január 23. A Vénusz a Bakba lép

2024. január 23-án a Vénusz bolygó a Bak jegyébe lép. Február 16-ig lesz itt.  A szeretet, a társas kapcsolatok és esztétikum bolygója a föld elemű Bakban reális, megbízható és felelősségteljes.  Érzelmi életébe az érvényesülési igény és a társadalmi helyzet is belejátszik. Hajlamos nagyobb elvárásokkal lenni a partnere felé, ugyanakkor stabil társ. Törekszik az anyagi biztonságraTovább olvasom


Január 21. A Plútó a Vízöntőbe lép

2024. január 21-én a Plútó bolygó a Vízöntő jegyébe lép, ahol már 2023. március 23-tól közel három hónapot volt. Aztán a hátráló mozgása során a Bak jegyébe ment vissza.  2024. szeptember 2-án még egyszer a Bakba lép (mivel ekkor is hátrálni fog), majd november 19-től megy a Vízöntőbe, és egészen 2043. márciusig marad itt.  ATovább olvasom


Január 14. A Merkúr visszalép a Bakba

2024. január 14-én lép újra a Merkúr bolygó a Bak jegyébe, ahonnan december 13-án kezdte meg hátráló mozgását.  Közben a Nyilasba is visszalépett, és a Bakban február 5-ig marad. A kommunikáció, gondolkodás és hírközlés bolygója a föld elemű Bakban ismét előtérbe hozza a céltudatosságot, a realitást és a módszerességet. Azokat a terveket és feladatokat, amiketTovább olvasom


Január 11. Újhold a Bakban

2024. január  11-én Újhold lesz a Bak jegyében. Budapesti idő szerint 12 óra 57 perckor pontosodik be. A Bak jegy energiái által a célok, ambíciók és a hivatás kérdései kerülnek fókuszba, amelyekhez reálisan, átgondoltan és felelősségtudóan állunk most hozzá. Az összegzés és egy ciklus lezárásának ideje is ez. Következetesek és kitartóak leszünk. Érdemes lépésre lépésreTovább olvasom


Január 4. A Mars a Bakba lép

2024. január 4-én a Mars bolygó a Bak jegyébe lép. Február 13-ig lesz ott.  A tetterő, kezdeményezés és aktivitás bolygója a föld elemű Bakban reális, következetes, és koncentrált energia jellemzi. Célja elérésében hajlíthatatlan. A társadalmi konvenciókat és struktúrákat fontosnak tartja.  Szívós, megbízható és felelősségtudó. Átgondoltan dönt, és azt végigviszi, bármekkora az ellenállás. Hajlamos merev ésTovább olvasom


Január 2. A Merkúr előre indul

2023. január 2-án indul előre a Nyilas jegyében járó Merkúr bolygó. Január 14-én lép vissza ismét a Bak jegyébe, ahonnan még december 13-án kezdte meg a hátráló mozgását. A gondolkodás és kommunikáció bolygója a tüzes elemű Nyilasban a meggyőződéseinket és az ideáinkat hozta előtérbe.  Ráláthattunk arra, hogy mennyire ragaszkodunk a saját véleményünkhöz vagy igazunkhoz és milyen mértékbenTovább olvasom


December 31. A Jupiter előre indul

2023. december 31-én indul előre a Bikában járó Jupiter bolygó. Szeptember 4-e óta volt hátráló (retrográd) mozgásban. 2024. május 25-ig marad a Bikában.   A hit, a bölcsesség és a kiteljesedés bolygója a hátráló periódusban figyelmünket a belső fejlődésre fordította. A föld elemű Bika jegy által a stabilitás, az önértékelés, a jólét és az erőforrásaink (képességekTovább olvasom


December 29. A Vénusz a Nyilasba lép

2023. december 29-én a Vénusz bolygó a Nyilas jegyébe lép. 2024. január 23-ig lesz itt. A szerelem, a társas kapcsolatok és az esztétikum bolygója a tüzes elemű Nyilasban lelkes és dinamikus.  Szereti a kihívásokat, vonzza az új, a távoli. Egyenes és barátságos. A szerelemről idealisztikus és becsületes elképzelései vannak. Fantáziája gyakran kiszínezi a vágyait, ezért eltúlozhatjaTovább olvasom


December 27. Telihold a Rákban

2023. december 27-én Telihold lesz a Rák jegyében. Éjjel 1 óra 33 perckor pontosodik be.  Az érzékeny és érzelmes Rák Hold áll szemben a racionális és gyakorlatias Bak Nappal. Mindkét planétához harmonikusan kapcsolódik a Bikában járó Jupiter bolygó, amely emeli a hitünket és önbizalmunkat. Rámutat arra is, hogy mik és kik az igazi értékek azTovább olvasom


December 23. A Merkúr a Nyilasba lép vissza

2023. december 23-án a hátráló (retrográd) mozgást végző Merkúr bolygó visszamegy a Bakból a Nyilas jegyébe, és onnan indul előre 2024. január 2-án.  Január 14-én lép újra a Bakba. Amikor a kommunikáció és gondolkodás bolygója a Nyilasban hátrál, érdemes felülvizsgálni a meggyőződéseinket, a hitrendszerünket és az igazságérzetünket.  Mennyire akarjuk azt, hogy nekünk legyen igazunk, milyenTovább olvasom


December 22. Téli napforduló

2023. december 22-én, budapesti idő szerint hajnali 4 óra 27-kor lesz a téli Napforduló. Ez a csillagászati tél kezdete. Ekkor a leghosszabb az éjszaka és legrövidebb a nappal. Innentől kezdve hosszabbodnak a nappalok a következő, tavaszi napfordulóig. Ezért az újjászülető fény ünnepe is ez. A Nap ilyenkor lép a föld elemű Bak jegyébe, amely aTovább olvasom


December 13. A Merkúr hátráló mozgásba kezd

December 13-án kezdi meg hátráló (retrográd) mozgását a Bakban járó Merkúr bolygó. 2024. január 2-án fordul előre, de csak 14-én tér újra a Bakba, mivel közben a Nyilas jegyébe is visszalép. A gondolkodás, kommunikáció és hírközlés bolygója a Bak jegyében racionális és felelősségteljes. A józan ítélőképesség és a kitartás is fontos jellemzői. A hátráló periódusbanTovább olvasom


December 13. Újhold a Nyilasban

2023. december 13-án Újhold lesz a Nyilas jegyében, amely 0 óra 32 perckor pontosodik be. Az idealista és lelkes Nyilas Újhold erősebb lendületet, optimizmust és aktivitást hoz, mivel a Hold és Nap együttállása mellett a Mars bolygó is ebben a jegyben áll. Mindhárom planéta a bepontosulás képletének 3-as életházába esik, ezért a gondolatok cseréje, aTovább olvasom


December 6. A Neptunusz előre indul

2023. december 6-án a Halakban járó Neptunusz bolygó előre indul. Június 20 óta volt hátráló, retrográd mozgásban. A Neptunusz a határokat feloldó alapelv. A képzelőerő, a megérzések és az ideálképek is hozzátartoznak. Az elmúlt időszakban a belső világunk, az álmaink, és az illúziókkal való szembenézés is előtérbe került. Érzékenyebbek és bizonytalanabbak lehettünk. A Halakra jellemzőTovább olvasom


December 4. A Vénusz a Skorpióba lép

2023. december 4-én a Vénusz bolygó a Skorpió jegyébe lép. December 29-ig lesz itt. A szerelem, a társas kapcsolatok és a szépség bolygója a víz elemű Skorpióban mély érzelmű és szenvedélyes.  A harmónia és egyensúly helyett gyakran a szélsőségek jellemzik. Szereti irányítani a partnerét, szuggesztív és birtoklásra hajlamos. Érzéki, és nem ismer tabukat.  Misztikus ésTovább olvasom


December 1. A Merkúr a Bakba lép

2023. december 1-én a Merkúr bolygó a Bak jegyébe lép. 2024. február 5-ig marad itt. Hosszabb tartózkodása során december 13-án hátráló (retrográd) mozgásba kezd, és 23-án visszatér a Nyilas jegyébe is. Onnan csak január 14-én lép újra a Bakba. A kommunikáció, gondolkodás és hírközlés bolygója a föld elemű Bakban következetes, realitásra irányuló és céltudatos. Módszeres,Tovább olvasom


November 27. Telihold az Ikrekben

2023. november 27-én Telihold lesz az Ikrek jegyében. 10 óra 16 perckor pontosodik be. A kommunikatív és nyitott Ikrek Telihold a Nyilasban lévő Nap és Mars bolygó együttállásával lesz majd szemben, amely aktivitást és impulzivitást hoz az érzéseinkben. Ingerlékenyebbek is lehetünk, és erősebben igényeljük, hogy kifejezzük a gondolatainkat és a vágyainkat. A Telihold Szaturnusz bolygóval való feszültTovább olvasom


November 24. A Mars a Nyilasba lép

November 24-én a Mars bolygó a Nyilas jegyébe lép. 2024. január 4-ig lesz itt. A tetterő, aktivitás és kezdeményezés bolygója a tüzes elemű Nyilasban lendületes, tevékeny és lelkes.  A magasabb célok és a nemes, humánus eszmék motiválják. Fontosak számára az erkölcsi és filozófiai ideák. Szereti a kihívásokat, optimista és magabiztos. Cselekedetben igényli az önállóságot ésTovább olvasom


November 13. Újhold a Skorpióban

2023. november 13-án Újhold lesz a Skorpió jegyében. 10 óra 27 perckor pontosodik be. Az Újholdat a Mars bolygóval való együttállása intenzívebbé és határozottabbá  teszi. Erős késztetést érzünk arra, hogy lelkünk és érzelmeink mélységeit kutassuk. Fokozódik az aktivitásunk és a kezdeményező készségünk. Ugyanakkor indulatosabbak és robbanékonyak lehetünk. Váratlan felismeréseink is lehetnek, és nagy erőt kapunk most,Tovább olvasom


November 10. A Merkúr a Nyilasba lép

2023. november 10-én a Merkúr bolygó a Nyilas jegyébe lép. December 1-ig lesz ott. A kommunikáció, a gondolkodás és a hírközlés bolygója a tüzes elemű Nyilasban lelkes, idealista és a magasabb távlatok felé törekszik. Nagy az igazságérzete, hite és meggyőző ereje. Nyitott a világra, filozófikus típus, és több minden iránt érdeklődik. A dolgok értelmének megtalálása, aTovább olvasom