4. Maradhatok a bérlésben, vagy el kell költöznöm novemberig?

Óra ura: Vénusz

ASC ura: Jupiter

Érvényesség: Óra ura ASC ura triplicitásában van

A kérdező: Jupiter és Hold

A lakás: 4-es ház

Főbérlő: 7-es ház

A kérdés háttere:

a kérdező 3 éve bérelt egy számára megfelelő lakást, amikor a főbérlők közölték vele, hogy eladják a lakást, mert szükségük van a pénzre, ezért novemberig el kell költöznie. A kérdező nem örült ennek, és úgy érezte, elhallgatnak előle információkat. Érdeklődök nem jöttek, az idős főbérlőkről úgy tudta, jól élnek, és nem úgy nézett ki, hogy el fogják adni a lakást. 

A kérdés kifejtése:

a kérdés kicsit korai lett ( 2 fok 22 ‘az ascendens, 3 foktól már nem korai) azaz valaminek még történnie kell ahhoz, hogy elegendő információ álljon rendelkezésre a pontos kifejtéshez. Ugyanakkor más intő jel nincs a képletben, az érvényessége is erős, ezért a kérdezővel megegyezve, kielemeztem a kérdést.

A kérdezőt egy Bakban álló Jupiter jelöli. A Bak Jupiternek van egy terminusa, közepes méltósága, aztán viszont esésbe teszi magát. Ez jelzi, hogy a kérdező bizakodó, lelkes (bár megfontoltan a Bak jegy miatt), aztán ez elgyengül, hiszen esésben teszi magát. 2-es házában áll, az anyagi javai területén, ami uralja is őt, erősen foglalkoztatja a pénze. A kérdező másik jelölője a Vízöntőben álló Hold. Lelkivilágában nyitott, humánus és könnyed. A 3-as házában van, többek között a mindennapi kommunikáció és a közvetlen környezete foglalkoztatja.

A lakást 4-es ház ura, a szintén Bakban álló Jupiter jelöli, így van azonosság a kérdező és a lakás között. Mivel a 4-es háznak van egy almutenje, a Kosban lévő, uralmi Mars, ezzel meg tudjuk különböztetni a kérdezőt a lakástól. A Mars erős minőségű lakásnak jelzi a helyet, hiszen uralomban van. A kérdezővel feszült fényszögkapcsolatban áll. Retográd, hátráltatott a Mars még egy hónapig, ezért közeledő fényszögben vannak, a diszharmónia addig fennáll köztük. A kérdező, mint Jupiter exaltálja, azaz odavan Marsért, a lakásért, és ismeri is, a Holdjával terminusban, közepes szinten jól fogadja a lakást. A kérdező szeretett is ott lenni, nem szívesen ment volna el. Mars, a lakás csak semleges felé. Igaz, nem ejti vagy teszi esésbe, így egy ideig maradhat a lakásban. Ez viszont a főbérlőktől is függ, akik el akarják adni.

A főbérlőket 7-es ház jelzi, aminek ura egy peregrin, méltóság és fényszög nélküli Skorpió Merkúr. Ez utal arra, hogy titkolódzhatnak, nem egyenes a kommunikációjuk. A lakás marsikus jelölője uralja őket, szeretik is, viszont nem ejtik vagy teszik esésbe, olyan, mintha nem akarnák eladni, szeretik ezt a lakást. A lakás jupiteri jelölője fele semlegesek. Ezt is jelezhette a képlet koraisága: nem volt még egyértelmű az információ, hogy biztosan el akarják adni. A kérdező Holdját ugyanakkor esésbe teszik a főbérlők, nem szeretnék már kiadni neki. A kérdező jupiteri jelölője felé semlegesek.

Ezek mellett figyelembe vettem a lakás fő jelölőjét is, a Bak Jupitert, ami egy idő után esésbe teszi magát és a kérdezőt is, azaz kikerülhet a lakás a kérdező életéből, és ő is belőle. Emiatt bizonytalannak láttam az ottmaradását hosszabb távon, és javasoltam, hogy nézzen körül a bérlések között.

Bár nem jelezte a képlet azt, hogy a főbérlők annyira el akarnák adni a lakást, megnéztem, van-e olyan planéta, ami egy olyan érdeklődőt/vevőt jelezhet, aki szimpatizál a lakással. Az Oroszlánban álló Vénusz, amely egy nagyvonalú nőt (Vénusz, mint a nők természetes jelölője) is jelölhet, terminusban, közepes szinten jól fogadja Jupitert, a lakás fő jelölőjét és a kérdezőt is. Marsot, a lakás másik jelölőjét meg ismeri. Ezért azt mondtam, jöhet egy olyan kedvesebb érdeklő/vevő, aki a kérdezővel is szimpatizál, és úgy veszi meg a lakást, hogy ő maradhat a lakásban. Ha a lakás eladása esélyes.

Visszajelzés:

Októberben a főbérlők eladták a lakást egy házaspárnak. A felnőtt gyerekeküknek vették meg, aki majd jóval később fog ideköltözni. Mivel a kérdező szimpatikus volt nekik, továbbra is maradhatott a lakásban, mint bérlő. Aztán a következő év elején váratlanul közölték vele, hogy a gyerekük mégis ide fog költözni, ezért felmondják a bérlést, és tavaszig el kell költöznie. Januárban a kérdező talált is egy új bérlést.

 

Szerzői jogok

Az elemzéseim szövegei saját szellemi termékeim, melyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében teljes körű szerzői jogvédelem alá esnek. Felhasználásukhoz előzetes, írásos beleegyezésem szükséges.