,

Oroszlán

 Eleme: tűz.

Temperamentuma: kolerikus.

Minősége: szilárd.

Uralkodó bolygója: Nap.

Archetípusa: a király.

Törekvése:  önkifejezés és a csodálat.

Eszményképei: a nagy uralkodók és cézárok.

Évszaka: az érett gyümölcs pompája.

Cselekedete: optimistán, határozottan cselekszik, nagyban tervez, másokat is bátorít és motivál. Öntetszelgő, énközpontúbb lehet.

Gondolkodása: teremtő intelligencia jellemzi, erős meggyőződések. Egy dolgot egészként tud felfogni. Felületesebb lehet, elnagyolhatja a dolgokat.

Érzései: jóindulatú, szívélyes, nagyvonalú és életvidám. Gyakran mások dicséretétől és megerősítésétől függhet.