Május 26. A Jupiter az Ikrekbe lép

2024. május 25.

2024. május 26-án a Jupiter bolygó jegyet vált, és a Bikából az Ikrek jegyébe lép. 2025. június 9-ig lesz itt.

Legutóbb 2012. június 11 és 2013. június 27 között járt az Ikrekben.

A hit, a bölcsesség és a kiteljesedés bolygója a levegő elemű Ikrekben a kommunikációt, a tanulást, a mindennapi kapcsolatokat, a szellemi képességeket és a rövidebb utazásokat hozza előtérbe. 

Mozgékonyabbak, nyitottabbak és rugalmasabbak leszünk. Új perspektívákat találhatunk. 

Az Ikrek Jupiter nagyra értékeli az értelmet (kritikusabb értelem), és kételkedésével elvezethet az igaz ismerethez, amely felette áll minden ellentmondásnak. 

Ötletes, sokoldalú és filozófiai érdeklődésű. 

Problematikája, hogy hajlamos a felületességre, szétszórtságra, kéretlenül beleavatkozhat mások dolgaiba, és eljátssza a döntőbíró szerepét. 

Ebben az időszakban a gondolatok cseréje, a logika és az alkalmazkodókészség kibontakoztatása is fontosabb szerepet kap. 

Szívesebben végzünk el kisebb tanfolyamokat, tágítjuk a tudásunkat, valamint a közvetlen környezettel (szomszédok) és a testvérekkel való kapcsolatunkra is nagyobb hangsúly kerülhet.

A Jupiter rögtön a belépésekor találkozik a Vénusz és a Plútó bolygóval is.

A Vénusz bolygóval való közeledő együttállása a vágyainkban, társas kapcsolatainkban és a pénzügyekben hozhat optimista, kiteljesítő tendenciákat. 

A Vízöntőben járó Plútó bolygóval való harmonikus fényszöge által a mélyreható jobbítás, haladás és innováció jelenik meg. Ez a technikai és tudományos életre is kihathat.

Szeretettel látlak személyre szóló asztrológiai tanácsadásra! 

Balogh Ildikó: ildiko.bh@gmail.com